Mulczowanie czy nawożenie trawnika

Rozdrobniona trawa może zostać rozrzucona na powierzchni trawnika. Istotne jest aby ilość tej trawy jednorazowo nie była zbyt duża i aby została ona równomiernie rozrzucona na powierzchni trawnika.Rozdrobniona trawa ulegnie szybkiemu rozkładowi, stając się środkiem odżywczym dla roślin o długotrwałym działaniu.

Jak mulczować

Na 1 m² gęstego trawnika przypada w ciągu roku ok. 1,5-2 kg skoszonej trawy, natomiast na 1000 m² 1,5-2 tony! Biorąc pod uwagę taką ilość skoszonej trawy jej utylizacja i kompostowanie jest bardzo kłopotliwe. Właśnie dlatego mulczowanie staje się coraz bardziej popularne.

 • Koszenia trawnika z funkcją mulczowania wykonywać trzeba nieco częściej aniżeli tradycyjne koszenie z funkcją zbierania trawy do kosza.
 • Pracujcie kosiarkami VIKING. Rozdrabniają one doskonale skoszoną trawę i równomiernie ją rozrzucają na trawniku.
 • Podczas koszenia źdźbła trawy skracać należy o 1/3 ich długości, a podczas suszy o ok. 1/4.
 • Najlepiej kosić trawę, gdy jest ona sucha.
 • Podczas koszenia kosiarka powinna pracować zawsze na możliwie najwyższych obrotach a nóż tnący powinien być dobrze naostrzony.
 • Należy pamiętać o kontroli wzrokowej obudowy kosiarki i o usuwaniu z niej resztek skoszonej trawy.
 • Tory jazdy kosiarki nie powinny nakładać się na siebie.
 • Wysoką trawę należy kosić stopniowo w kilku etapach.
 • Należy zmieniać kierunki koszenia trawy. Ma to istotny wpływ na dokładniejsze koszenie a skoszony materiał ulega równomiernemu rozprowadzeniu.

Długotrwały eksperyment dotyczący mulczowania

Wynik

 • stała poprawa gęstości darni i soczystości zieleni dzięki liczbie 21 koszeń z mulczowaniem w ciągu roku przez cały okres wegetacji
 • większa skuteczność w stosunku do 4-krotnego (w ciągu roku) nawożenia porównywalnej powierzchni
 • odzyskane substancje odżywcze odpowiadają pod względem ilościowym, jak również we wzajemnych proporcjach, optymalnemu zapotrzebowaniu.

Przyjazne dla środowiska

Zapobiega się wymywaniu azotu, ponieważ w skoszonej trawie występuje on w postaci zwiazków organicznych. Substancje odżywcze uwalniają się powoli, długotrwale i równomiernie. W ten sposób wyraźnie oszczędzamy na ilości stosowanego nawozu – co chroni środowisko i portfele.

Koszenie z funkcją mulczowania w sposób istotny przyczynia się do ograniczenia procesu „filcowania” się trawnika. Trawnik dobrze zaopatrzony w substancje odżywcze nie pozostawia miejsca chwastom i mchom. Zachowany zostaje również pierwotny skład gatunkowy. Na trawniku nawożonym nawozem mineralnym po 4 latach stwierdzono zmianę gatunkową roślin, co przyczyniło się do zwiększenia ilości „filcu” na trawniku.

Zapraszamy do obejrzenia filmu: